Дистанційна освіта

Друк

Завдання для дистанційного навчання в період

з 06.04.2020 по 10.04.2020 р.

Група 78 Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій категорії "С"; машиніст крана автомобільного.

українська мова

опрацювати тему «Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням» §52 ст 174 виконати впр. 242 та «Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка,іменників знахідного відмінка; місцевого відмінка однини і множини» §52 ст 174 за підруч. І.П.Ющук «Укр.мова 10 кл. » виконати впр 260.

Укр.мова 10 кл.І.П.Ющук -  https://pidruchnyk.com.ua/1234-ukrainska-mova-10-klas-yuschuk.html

(Додатково)Укр.мова 10 кл. О.М.Авраменко  https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

українська література

Опрацювати тему «Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…» Вивчити одну з поезій Лесі Українки

Укр.літ 10 кл.    https://pick.net.ua/uk/10-class/item/524-ukrainska-literatura

зарубіжна література

https://pidruchnyk.com.ua/1143-zarubizhna-10-klas-isaeva-standart.html - онлайн-ресурс.

іноземна мова

 https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html - онлайн-ресурс.

історія україни

Тематичне оцінювання.Скласти тезисний план на тему: «Культурне життя на західноукраїнських землях

https://drive.google.com/open?id=19Jl3stbVFbIazZ5sJuDBF4eJMr4-QzWT

Тема: Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни.Опр.§33-34, завд 2

https://pick.net.ua/uk/10-class/2405-istoriia-ukrainy

всесвітня історія

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2223-vsesvitnia-istoriia

громадянська освіта

Тема: «Сталий розвиток» - Розділ VI.Тема 2.

                                                      Тема: «Ринкова економіка» - Розділ VI. Тема 3. п.1-2.

математика

Тема:” Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин. Розв’язування задач ”(М.І.Бурда-п.37)

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2252-matematyka-33 

Тема:” Розв’язування прикладів .Тригонометричні функції подвійного аргументу”(М.І.Бурда-опрацювати п.14,№267,272)

фізика

Тема уроку: Внутрішня енергія тіла та способи її зміни.

Вивчити §33, вправа до параграфа     з.2  

Переглянути  https://www.youtube.com/watch?v=ASF62uNmjJQ

Фізика (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В.,Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.- Київ Педагогічна думка, 2019. – 256 с.

 https://fizmat.sspu.edu.ua/images/Uchebniki/Fizika/10klass/golovko_yus_melnik_lv_neporozhnya_vv_sipiy_4dbaf.pdf

біологія

«Гібридологічний аналіз(частина 5: Зчеплене успадкування і кросинговер).»,

«Гібридологічний аналіз(частина 6: Успадкування зчеплене зі статтю).» Опрацювати §27 за підручником К.М.Задорожного «Біологія і екологія» 10 клас.

Електронні матеріали до підручника interactiv.ranok.com.ua .

географія

- «Практична робота №5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.»

Дослідження(теми на вибір):

1.«Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.

2.Панамериканське шоссе – дорога через три Америки.

3.Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

США. Опрацювати §30 за підручником В.М.Бойко «Географія» 10 клас та інтернет-ресурси: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

інформатика 

Опрацювати підручник «Інформатика 10(11 ) клас. Й. Я. Ривкінд (§ 4.4. ст. 133)

h ttps://informatik.pp.ua/pidruchniki/11-klas/pidruchnyk-informatyka-11-klas-profilnyi-riven-rudenko-2019

хімія

спецтехнологія

допуски і технічні вимірювання

 

Група 79 Професія: Штукатур, лицювальник-плиточник. 

українська мова

опрацювати тему «Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу біль, нежить з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника (зал – зала)§52 ст 174 впр 240 за підр. І.П.Ющук. Опрацювати тему «Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін§52 ст 174 впр 241.

Укр.мова 10 кл.І.П.Ющук -  https://pidruchnyk.com.ua/1234-ukrainska-mova-10-klas-yuschuk.html

(Додатково)Укр.мова 10 кл. О.М.Авраменко  https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

українська література 

опрацювати збірку поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. «Contraspemspero як світоглядна декларація сильної, вольової особистості та тему «Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»)»вивчити на пам'ять «Contraspemspero

Укр.літ 10 кл.    https://pick.net.ua/uk/10-class/item/524-ukrainska-literatura

зарубіжна література

https://pidruchnyk.com.ua/1143-zarubizhna-10-klas-isaeva-standart.html - онлайн-ресурс.

іноземна мова

 https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html - онлайн-ресурс.

історія україни 

Тема: Правовий статус українських земель у складі Польщі. Осадництво. Опр.§28, завд 14

Тема: Українські землі у складі Румунії. Українські землі у складі Чехословаччини.Опр.§29-31, завд 10

Підготовка до к/р.

https://pick.net.ua/uk/10-class/2405-istoriia-ukrainy

всесвітня історія 

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2223-vsesvitnia-istoriia

громадянська освіта 

Тема:«Твоя соціальна інформаційна кампані я в школі/громаді».Підготувати повідомлення на тему: «Ринкова економіка».

 https://pick.net.ua/ru/10-class/2234-hromadianska-osvita

математика 

Тема:” Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин. Розв’язування задач ”(М.І.Бурда-п.37)

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2252-matematyka-33 

Тема:”Найпростіші тригонометричні рівняння. Розв’язування прикладів ”(М.І.Бурда-п.18-20,№300)

фізика

Тема уроку:   :   Практикум із розв’язування задач.

Виконати самостійну роботу за посиланням :

 https://docs.google.com/document/d/1Ve3_775hgGhppqjksQNIZOmeL49Okm7-RJV7YuiWcOc/edit

Д/З   : Задачі для самостійного розв’язування задача. 6

Тема уроку:   :   Контрольна робота № 4 з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»   

 https://docs.google.com/document/d/1vILHqROMxOiBBXFAIBdst0L_tiVE_AVsei1ffbLYmkA/edit

Підготувати навчальний проект №4 «Використання газових законів»

Фізика (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В.,Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.- Київ Педагогічна думка, 2019. – 256 с.

 https://fizmat.sspu.edu.ua/images/Uchebniki/Fizika/10klass/golovko_yus_melnik_lv_neporozhnya_vv_sipiy_4dbaf.pdf 

біологія

«Сучасні завдання медичної генетики.Спадкові хвороби і вади людини,хвороби людини зі спадковою схильністю,їхні причини.»,«Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.» Опрацювати §39,§42 за підручником К.М.Задорожного «Біологія і екологія» 10 клас. Електронні матеріали до підручника interactiv.ranok.com.ua .

географія

хімія

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Величко Л. П.

біологія

- «Мутації та їхні властивості.Спонтанні мутації.Біологічні антимутаційні механізми.Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.», «Генетичний моніторинг у людських спільнотах.Закономірності розподілу алелів у популяціях.»

Опрацювати §32-33,§37-38 за підручником К.М.Задорожного «Біологія і екологія» 10 клас. Електронні матеріали до підручника interactiv.ranok.com.ua .

інформатика 

Виконати проект « Роль електронних медійних засобів в вжитті людини»

h ttps://informatik.pp.ua/pidruchniki/11-klas/pidruchnyk-informatyka-11-klas-profilnyi-riven-rudenko-2019

 технологія штукатурних робіт

Тема: «Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної документації»

Опрацювати матеріал за посиланням

http://profidom.com.ua/a-2/a-2-4/1353-dstu-b-a-2-4-52009-spdb-zagalni-polozhenna

матеріалознавство 

вихідний контроль

 https://drive.google.com/open?id=14mVeZyqbQguMkGjg-2IdGwfhzHLBmxSZ

 захист вітчизни

Літ-ра: Герасимів., Пашко., Фука., Щирба-стор112-115

 

Група 80 Професія: Кухар-кондитер.

українська мова 

опрацювати тему «Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни» §59 ,60 ст 188 впр 267 , 266 за підруч. І.П.Ющук «Укр.мова 10 кл. » та «Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові» §57 ст 185 впр 261

  опрацювати тему «Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки» §62 ст 198 впр 281 за підруч. І.П.Ющук «Укр.мова 10 кл.» та написати вільне есе на тему : «Нищення України імперською Росією»

Укр.мова 10 кл.І.П.Ющук -  https://pidruchnyk.com.ua/1234-ukrainska-mova-10-klas-yuschuk.html

(Додатково)Укр.мова 10 кл. О.М.Авраменко  https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

українська література

Опрацювати тему «Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…» Вивчити одну з поезій Лесі Українки

Укр.літ 10 кл.    https://pick.net.ua/uk/10-class/item/524-ukrainska-literatura

іноземна мова

https://pidruchnyk.com.ua/425-anglyska-mova-karpyuk-10-klas.html - онлайн-ресурс.

історія україни 

Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. Опр.§33-36, п.4

Тема: Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Новий порядок. Колабораціонізм.Опр.§37, завд 13

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2405-istoriia-ukrainy

всесвітня історія 

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2223-vsesvitnia-istoriia

громадянська освіта

математика

Тема:” Розв’язування прикладів “(М.і.Бурда-повторити п.18-20,№368,366)

 https://pick.net.ua/uk/10-class/2252-matematyka-33 

Тема:”Перпендикуляр і похила до площини.Теорема про три перпендикуляри”(М.І.Бурда-опрацювати п.35,36,№729)

фізика

 Тема уроку:   Контрольна робота № 4 з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»     

 https://docs.google.com/document/d/1vILHqROMxOiBBXFAIBdst0L_tiVE_AVsei1ffbLYmkA/edit

Підготувати навчальний проект №4 «Використання газових законів»

Фізика (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В.,Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.- Київ Педагогічна думка, 2019. – 256 с.

 https://fizmat.sspu.edu.ua/images/Uchebniki/Fizika/10klass/golovko_yus_melnik_lv_neporozhnya_vv_sipiy_4dbaf.pdf

біологія

 «Закономірності неспадкової мінливості людини. » Лабораторна робота №2 «Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.» Опрацювати §35 ст.140-141,ст.197-198 за підручником К.М.Задорожного «Біологія і екологія» 10 клас.

Електронні матеріали до підручника interactiv.ranok.com.ua .

хімія

Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Величко Л. П.

географія

інформатика

Виконати проект « Роль електронних медійних засобів в вжитті людини»

h ttps://informatik.pp.ua/pidruchniki/11-klas/pidruchnyk-informatyka-11-klas-profilnyi-riven-rudenko-2019

устаткування підприємств харчування

 основи правових знань

інформаційні технології

Лабораторно-практична робота №3 « Створення та збереження книг. Редагування даних»

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13212

Гігієна та санітарія виробництва

 

Група 73 Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій категорії "С"; машиніст крана автомобільного.

українська мова

опрацювати тему «Прості ускладнені речення» §28-29 ст 91, та «Правила побудови складних речень» §30-31 ст 95 впр 7.

Укр.мова 11 кл. О.М.Авраменко  https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

українська література 

Укр.літ 11 кл. рівень стандарту автор А.Фасоля  https://pidruchnyk.com.ua/1275-ukrainska-literatura-11-klas-fasolya.html 

іноземна мова

 https://pidruchnyk.com.ua/454-anglyska-mova-karpyuk-11-klas.html - онлайн-ресурс.

зарубіжна література

 https://pidruchnyk.com.ua/464-svtova-lteratura-kovbasenko-11-klas.html - онлайн-ресурс.

історія україни 

http://www.e-litera.com.ua/upload/grade-11/books/grade-11-istorija-standart.pdf

всесвітня історія

 Тема: Утворення Ізраїлю. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.Опр.§19

Тема:Ісламська революція в Ірані. “Арабська весна”. Конфлікт у Сирії.Опр.§19,п.4-7

https://drive.google.com/file/d/19cvmoEUt-a4i8oguQRUv6CjWNk5YOthN/view

математика

Тема:” Розв’язування прикладів ”(Г.П.Бевз-№264,265)

 https://pick.net.ua/uk/11-class/2579-matematyka-55 

Тема:”Комбінації геометричних тіл:конус,циліндр.Куля і сфера”(Г.П.Бевз опрацювати п.22,23)

фізика

Тема уроку: Контрольна робота №3 з теми «Коливання та хвилі»

Виконати завдання

 https://docs.google.com/document/d/18k8M5tfNKXSVHLzOOZykMzIzyRj_crJX/edit 

Тема уроку: Розвиток поглядів на природу світла. Електромагнітна теорія світла.

Вивчити § 20 п.1

 https://www.youtube.com/watch?v=Iv724RypGns

 http://www.urok.net.ua/11-klas/fizika-i-astronomiya-riven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pid-kerivnictvom-lyashenka-o-i-pidruchnik-dlya-11-klasu-avt-golovko-m-v-kryachko-i-p-melnik-yu-s-nep.html

хімія

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська Г. А.

біологія

«Профілактика захворювань людини.Практична робота №2 Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань.», Підсумкова контрольна робота з теми: «Біологічні основи здорового способу життя.» Опрацювати §22,23 за підручником К.М.Задорожного «Біологія і екологія» 11 клас. Електронні матеріали до підручника interactiv.ranok.com.ua .

https://drive.google.com/open?id=1E_79pEFU5Sf658EoCNtyK1zs9RHn6Exs

географія

інформатика 

Опрацювати § 11. 9ст. 168, § 11. 10 ст. 176, § 11. 14 ст. 193 (підручник «Інформатиикаа 11 кл. Віктор Руденко, Наталія Рерич, Валентина Потієнко)

 https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13212

технології

Творчий проект «Виготовлення предмету інтер’єру»

 https://pick.net.ua/ru/10-class/2433-tekhnolohii

громадянська освіта

Тема: «Україна – член європейського та світового співтовариства»

                                                                       Розділ VIІ.Тема 3.     

спецтехнологія

 

Група 75 Професія: Кухар-кондитер.

українська мова 

опрацювати тему «Кома в складному реченні» §40 ст 130 впр 7 та «Крапка з комою у складному реченні» §40 ст 130 впр 2,3 за підр.О .Авраменко

Укр.мова 11 кл. О.М.Авраменко  https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

українська література

опрацювати матеріал «Напис на руїні» Є. Маланюка – ліричний роздум про призначення поезії, важливості місії поета закарбовувати свій час для нащадків За підручником А.Фасоля «Укр.літ 11 кл.» ст. 123-125 та опрацювати тему «Основні віхи життя і творчості Івана Багряного. «Тигролови» як український пригодницький роман.» ст. 125- 137.Прочитати роман «Тигролови»

Укр.літ 11 кл. рівень стандарту автор А.Фасоля  https://pidruchnyk.com.ua/1275-ukrainska-literatura-11-klas-fasolya.html

зарубіжна література 

 https://pidruchnyk.com.ua/464-svtova-lteratura-kovbasenko-11-klas.html - онлайн-ресурс.

іноземна мова

https://pidruchnyk.com.ua/454-anglyska-mova-karpyuk-11-klas.html - онлайн-ресурс.

 історія україни

Тема: Розвиток освіти та науки. Формування опозиційних течій у культурі.Опр.§16, п.1-4

Тема: Молодіжний неформальний рух в Україні.

http://www.e-litera.com.ua/upload/grade-11/books/grade-11-istorija-standart.pdf

всесвітня історія

Тема: Китай. Проголошення КНР. Культ особи Мао Цзедуна.Опр.§17

Тема: Утворення Індійської республіки та Пакистану. Конфесійне протистояння в регіоні.Опр.§18

 https://drive.google.com/file/d/19cvmoEUt-a4i8oguQRUv6CjWNk5YOthN/view

громадянська освіта

математика

Тема:” Множини та підмножини ”(Г.П.Бевз-опрацювати п.9)

 https://pick.net.ua/uk/11-class/2579-matematyka-55

фізика

Тема уроку: Коливальний рух. Гармонічні коливання

Вивчити § 16.п.1.

Переглянути :  https://www.youtube.com/watch?v=YiJRYT8s3DM

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.)

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В., Крячко І.П, Мельник Ю.С., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.- Київ Педагогічна думка, 2019. – 288 с.

 http://www.urok.net.ua/11-klas/fizika-i-astronomiya-riven-standartu-za-navchalnoyu-programoyu-avtorskogo-kolektivu-pid-kerivnictvom-lyashenka-o-i-pidruchnik-dlya-11-klasu-avt-golovko-m-v-kryachko-i-p-melnik-yu-s-nep.html 

біологія 

«Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. Імунна система людини,особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.» Опрацювати §20-21 за підручником К.М.Задорожного «Біологія і екологія» 11 клас. Електронні матеріали до підручника interactiv.ranok.com.ua .

хімія

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Лашевська Г. А.

географія

«Сучасні риси національної економіки України. Практична робота №10 Аналіз секторної структури економіки України.», «Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики України.» Опрацювати §29,30 за підручником В.Ю.Пестушко «Географія» 11 клас .

інформатика

Опрацювати § 11. 20. ст 213 ,§ 11. 20 ст.213, § 11. 21 ст.216, (підручник «Інформатиика 11 кл. Віктор Руденко, Наталія Рерич, Валентина Потієнко)

 https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13212

технології

Опрацювати навчальний модуль «Техніки декоративно- ужиткового мистецтва» ст. 31-38

Підручник «Технології 10(11)кл. І.Ю.Ходзицька.

Обрати предмет інтер’єру для творчого проекту.

 https://pick.net.ua/ru/10-class/2433-tekhnolohii

технологія приготування їжі з основами товарознавства

Тестування по темі програми: «Соуси»

https://drive.google.com/open?id=1pTYU-hecSjLHHm3Na6oVY6gygKWYfaQ9

устаткування підприємств харчування

Організація виробництва та обслуговування

 захист вітчизни

Літ-ра:Гудима., Герасимів., Пашко., Фука-стор 37-45

 

Група 69 Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій категорії "С"; машиніст крана автомобільного.

основи законодавства україни 

основи галузевої економіки і підприємництва

будова та експлуатація автомобільних кранів

 

Тема 14. Поняття про стійкість автомобільних кранів.

 

Опрацювати Розділ 1. § 1.5 Стійкість кранів с. 22-23

Література 

Будівельні крани: Конструкції та експлуатація / Л.А. Хмара, М.П. Колісник, О.І. Голубченко. – К.: Техніка, 2001. – 296 с.: іл.

Опрацювати § 3. Стійкість автомобільних кранів с. 8-10

Література:

Автомобільні крани/А.Л. Астахов К.: Вища школа, 1969. 318 с.

 https://drive.google.com/file/d/1deyZt_SqDqHFNNuoTaj0kPNLDvtCXX3q/view

Перевірка стійкості автокранів, згідно з методикою затвердженою Держнаглядохоронпраці.

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18

Законспектувати основні визначення

Тема 15. Організація і виконання робіт автомобільними кранами вантажопідйомністю 6,3 т. включно.

Опрацювати Розділ 5 Виконання робіт с. 79-119

Література:

Стропильні і такелажні роботи в будівництві і промисловості/М.К. Сулейманов, Р.Р. Сабір'янов М.: Видавничий центр «Академія», 2007. 160 с.

 https://drive.google.com/file/d/1dctVoL6cxoU9eFKQpZjihtqfedvPsCAV/view 

Законспектувати основні визначення

II.

Ознайомитись з Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

WEB – ресурси:

1. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання -

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18  

III.

Ознайомитись з інструкцією по експлуатації автомобільного крана КС-2561К

WEB – ресурси:

 https://drive.google.com/file/d/1rzbs4eS6x6xURWQcfJEBTM-l4s7Xh80u/view

 

Група 70 Професія: Штукатур, лицювальник-плиточник.

технологія лицювально-плиткових робіт

матеріалознавство

будівельне креслення

інновації в будівництві

 

Група 82 Професія: Електрогазозварник

Предмет- «Обладнання та технологія зварювальних робіт»

Тема- Технологія зварювання та наплавлення деталей із застосуванням автоматів і установок

Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор 329-333

Предмет-«Загальна технологія виробництва»

Тема-Стойки, колони і їх типи

Літ-ра: Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор373-385

Предмет- «Обладнання та технологія зварювальних робіт»

Тема- Технологія зварювання та наплавлення деталей із застосуванням автоматів і установок

Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор 345-358

Предмет-«Загальна технологія виробництва»

Тема-Технологічні карти

Літ-ра: Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор 457-459

Предмет- «Обладнання та технологія зварювальних робіт»

Тема- Технологія кисневого різання деталей простих та середньої складності з вуглецевих, легованих, спеціальних сталей і кольорових металів в різних просторових положеннях

Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор

Предмет-«Загальна технологія виробництва»

Тема-Технічні умови на виготовлення зварних конструкцій

Літ-ра: Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор 457-460

 

Предмет- «Обладнання та технологія зварювальних робіт»

Тема- Технологію електродугового різання. Технічні характеристики електродів для дугового різання. Технологія електродугового різання

Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор78-8

Предмет-«Загальна технологія виробництва»

Тема- Прогресивні форми стимулювання праці

Літ-ра: Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання

Предмет- «Обладнання та технологія зварювальних робіт»

Тема- Технологія стругання деталей простих та середньої складності з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях

Літ-ра-Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання» стор 409-412

Предмет-«Загальна технологія виробництва»

Тема-Прогресивні форми стимулювання праці

Літ-ра: Гуменюк., Іваськів., Гуменюк «Технологія електродугового зварювання

 

 

Пошук

Опитування

Яку професію обираєте Ви?

Календар

Квітень 2020
8
Середа
21:42
BuaXua Calendar